Putere de Avocat

Puterea de Avocați se poate face în persoană la ambasada sau trimise prin e-mail la ambasada pentru a fi legalizat pentru cele efectuate în fața unui notar publicToată Puterea de Avocați (în persoană sau prin e-mail) trebuie să includă identitatea completă de atât solicitantului, cât și a beneficiarului: numele și prenumele, numele Tatălui, numele Mamei, Data Nașterii, Cetățenia, I. D. Ambasada republicii Liban legalizează Puterea de Avocați făcut înainte de un notar public și autentificată de Ministerul afacerilor externe Toată Puterea de Avocați primit prin e-mail (Speciale și Generale) compus din mai mult de o pagină TREBUIE să includă semnătura solicitantului și sigiliul și semnează de Notarul Public pe fiecare pagină de Putere de Avocat. solicitant și beneficiar: numele și prenumele, numele Tatălui, numele Mamei, Data Nașterii, Cetățenia, I D. sau numărul pașaportului și data eliberării, Registry locul și numărul în Liban Numele și Semnătura a doi martori, cu buletinele de IDENTITATE, numărul pașaportului și data nașterii (nu trebuie să fie rude de solicitant sau beneficiar). Legalizată de către Notarul Public (Trebuie să includă următoarea declarație pe aceeași pagină, semnat de către solicitant și cei doi martori.