Suedia: Open Joint Stock Company 'Yukos Oil Company' (Moscova, Federația rusă) v. Petro Alianța Services Company Ltd (Houston, Texas, statele UNITE ale americii) - Internațional Curtea de Arbitraj a Deciziilor

În cele ce urmeazădouă decizii separate de către Tribunalul Districtual din Stockholm sunt prezentate. referitoare la capacitatea părților de a dispune de valabilitate a unei hotărâri arbitrale și dacă în anularea procedurii în fața unei instanțe. instanța poate anularea unei hotărâri arbitrale în mod implicit cauzei fără audierea cazului pe fond.